مهم رضایت کدخداست!!!

بسم الله الرحمن الرحیم

مهم رضایت کدخداست!!

امروزه بسیاری از مناطق جهان، درگیر دعواهای سیاسی و نظامی‌زیادی است. درگیری‌هایی که همه از قدرت طلبی برخی از افرادی که حتی جان دیگر انسانها هم برایشان ارزشی ندارد و چیزی جز قدرت و ثروت برایشان مهم نیست، ناشی می‌شود.

بسیاری از این منازعات سیاسی و نظامی‌برسر مسائلی همچون : شکست‌های سیاسی، مشکلات اقتصادی، درگیری‌های قومی‌و قبیله ای واختلافات بین ادیان ومذاهب اتفاق می‌افتد.در این بین اما، خاورمیانه را می‌توان صحنه اصلی مبارزات ودرگیری‌ها از همه نوع مسائل فوق الذکر دانست. دربین این مسائل نیز، مهمترین مسئله که موجب ناامنی‌ها و درگیری‌های منطقه شده، از اختلافات بین مذاهب نشئت می‌گیرد. درنگاه اول، موضوعی که بسیار مشکوک به نظر می‌رسد، نقش فعال صهیونیسم و استکبارجهانی در پس پرده ی این درگیری‌هاست. مسئله از این رو مشکوک است که مسلمانان که مدعیان اصلی مهر و عطوفت و وحدت و همدلی و برادری دربین سایر ادیان هستند، حال چه شده که هر گروه به جان گروه دیگر افتاده و هر مذهب، تیشه به ریشه ی دیگری می‌زند؟

گروه‌ها و مذاهبی که بیش از هزار سال همواره در صلح وآرامش و برادری در کناریکدیگر زیستند، حال چه شده که به دشمنان یکدیگر مبدل شده اند؟ چه شده که پشت به صحنه ی مبارزه با دشمنان اسلام نموده و روبه روی یکدیگر به ستیز برخاسته اند؟ بدون تردید همه ی این فتنه‌ها از جایی خارج از مناطق اسلامی‌به بعضی از مزدورانِ مسلمان نما توصیه می‌شود. استکبار جهانی باسردمداری آمریکا،اسرائیل و البته انگلیس، از پایتخت‌های خود، لحظه به لحظه این اختلافات و درگیری‌ها را رصد می‌کنند وآن به آن دستورات متناسب با خوی استکباری و استثمارگری خویش را به زیردستان کوردل خود در ممالک اسلامی‌دیکته می‌کنند. وگروه‌های تکفیری وگماشته شدگان دنیای غرب،همان کسانی که داعیه دار اسلام هستند وبعضاًخود را خادمین حرمین شریفین می‌نامند،بدون غلط و بسیارحساب شده این دستورات را موبه مو اجرا می‌کنند.

حال در این بسیاری از مسلمانان بی گناه کسته می‌شوند؟از نظر آنها اصلا ایرادی نداردومهم جلب رضایت خدا نیست،جلب رضایت کدخداست.البته کدخدایی که فقط عناصر وابسته اش آن را کدخدا می‌دانند وبسیاری از مردم منطقه وجهان آن را دشمن خدا می‌خوانند.

آری آمریکا برای سران سعودی،مصر، اردن، بحرین و قطر و… وگروه‌های تروریستی و تکفیری مانند القاعده و داعش و امثالهم که روسای آن خود را خلیفه و ولی نعمت مسلمانان می‌دانند،حکم آقایی و سروری دارد. اما دیری نمی‌پاید که سران مرتجع و ظالم و گروهک‌های تروریستی ضد انسانی و ضد اسلامی‌منطقه،خودشان به جان یکدیگر می‌افتند و دایه مهربان تر از مادرشان یعنی آمرکا،مجبور می‌شود برای ساکت کردن صدای گریه شان،سرشان را زیر آب کند، نوید این مسئله را هم برخورد آمریکا با صدام و بن لادن که ابتدا از خدمتگذاران آمریکا در منطقه بودند، وبعد از گذشتن تاریخ انقضایشان به دست خود آمریکایی‌ها و به بهانه حمایت از حقوق بشر! یا به دار آویخته شدندو یا جسد نامبارکشان ازدریا گرفته شد.

استکبار جهانی و مدافعینشان در خاورمیانه بدانند که ملل اسلامی‌روزی به پا خواهند ایستاد و مرزهای خود را از لوس اجانب پاک خواهند کرد، واین فقط به تصمیم مردم مسلمان منطقه بستگی دارد که بخواهند از زیر بارظلم و ستم رهایی یابند و به نصرت و وعده الهی ایمان داشته باشند.چون خداوند متعال سرنوشت هر قومی‌را وابسته به خواست خودشان قرار داده است. ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.

محمدجوادعطایی

دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشکده اصول الدین قم

 

منتشر شده در سایت: www.faryaadegilan.com

/ 0 نظر / 15 بازدید